Diensten

Full service als het kan, lean and mean als het moet. Zo helpt Brayton House uw organisatie met uw intranet en digital workplace. We ondersteunen opdrachtgevers met strategie, platformselectie, inrichten van governance en beheer, en continue optimalisatie. En met onze partners helpen we ook bij user experience (UX) design, contentmigratie en -creatie, adoptie en acceptatie, en community-building.

Opdrachtgevers    Ons team

Wat doen we?

We ondersteunen onze opdrachtgevers met:

Intranet- en digital workplace-strategie

Aan de hand van een eenvoudig, maar effectief model brengen we de behoeften van de medewerkers, het gebruik van het platform, en de visie van de organisatie bij elkaar. Op het snijpunt van deze drie perspectieven definiëren we strategie. We voeren doelgroeponderzoek uit, begeleiden visie- en strategieworkshops, en creëren persona’s en employee journeys.


Platformselectie

Brayton House is onafhankelijk. We hebben geen voorkeur voor technologie. SharePoint en Office 365, Iris of Embrace, Drupal of Typo3, Kentico of Sitecore: we kunnen voor opdrachtgevers altijd het best passende technisch platform selecteren. Helpen vaak bij het (voorbereiden van) de aanbesteding. Of ondersteunen met project- of programma-management.


Governance en beheer

Een intranet of digital workplace is nooit af. Bij de eerste oplevering begint het echte werk. Doorlopend nieuwe en verbeterde content, functionaliteit en user experience ontwikkelen, vraagt om eigenaarschap, sturing op inhoud en proces, en stevig dagelijks beheer. We helpen opdrachtgevers een governance- en beheerorganisatie in te richten, trainen en bewaken.


Continue optimalisatie

User experience (UX) of customer experience (CX) design omvat zowel ontwerp als proces. Wat vraagt uw medewerker van uw organisatie? Hoe faciliteert uw intranet dat? Wat kan beter, sneller, gemakkelijker? We testen voor medewerkers belangrijk taken, content en functionaliteit en ontwerpen nieuwe ideeën. Om vervolgens weer te testen en te leren of de digital employee experience (DEX) is verbeterd.


Partners

Samen met onze partners dragen we zorg voor:

User experience design

Op basis van de digitale strategie die medewerker, organisatie en medium samenbrengt, ontwerpen we samen met Keen Design gebruikservaringen die het verschil maken voor uw medewerkers. We creëren en testen navigatiestructuur, schrijven epics en user stories, maken en testen interactieontwerp en grafisch ontwerp.


Contentmigratie en -creatie

Zonder content geen intranet of digital workplace. Daarom inventariseren we uw huidige content, beoordelen die op kwaliteit, en adviseren over en begeleiden contentmigratie. En samen met Sabel Communicatie leveren we redactionele content (tekst, beeld, video), en ondersteunen we bij user-generated content.


Adoptie, acceptatie en community-building

Een nieuw intranet of digital workplace wordt nooit vanzelf door uw medewerkers gebruikt. Dat vraag tijd, aandacht, communicatie en activatie van medewerkers. Dat begint al bij het bepalen van strategie, bij het ontwerpen en ontwikkelen van het platform. Maar ook na lancering van nieuwe content of functionaliteit is er werk aan de winkel. Samen met Bind bouwen we aan community’s die baat hebben bij uw intranet of digital workplace.


Opdrachtgevers    Ons team