Diensten

Full service als het kan, lean and mean als het moet. Zo helpt Brayton House uw organisatie bij digitale transformatie. We ondersteunen opdrachtgevers met digitale strategie, user experience (UX) design, inrichting van governance en beheer, en continue optimalisatie van digitale platforms. En met onze partners leveren we ook technische ontwikkeling, contentcreatie en -migratie, en helpen we bij adoptie en acceptatie.

Portfolio    Ons team

Wat doen we?

We ondersteunen onze opdrachtgevers met:

Digitale strategie

Aan de hand van een eenvoudig, maar effectief model brengen we de behoeften van de klant, het gebruik van het medium of platform, en de visie van de organisatie bij elkaar. Op het snijpunt van deze drie perspectieven definiëren we strategie. We voeren doelgroeponderzoek uit, begeleiden visie- en strategieworkshops, en creëren persona’s en customer journeys.


User experience design

Op basis van de digitale strategie die klant, organisatie en medium samenbrengt, ontwerpen we gebruikservaringen die het verschil maken voor uw klant. Voor website, intranet of extranet. Of een combinatie daarvan. We creëren en testen navigatiestructuur, schrijven user stories, maken en testen interactieontwerp en grafisch ontwerp.


Governance en beheer

Digitale platforms zijn nooit af. Bij de eerste oplevering begint het echte werk. Doorlopend nieuwe en verbeterde content, functionaliteit en gebruikservaring ontwikkelen, vraagt om eigenaarschap, sturing op inhoud en proces, en stevig dagelijks beheer. We helpen opdrachtgevers een governance- en beheerorganisatie in te richten en bewaken.


Continue optimalisatie

User experience (UX) of customer experience design (CX) omvat zowel ontwerp als proces. Wat vraagt uw klant van uw organisatie? Hoe faciliteert een digitaal platform die vraag? Waar kan dat beter, sneller, gemakkelijker? We testen taken, content en functionaliteit van digitale platforms, ontwerpen en ontwikkelen nieuwe ideeën. Om vervolgens weer te testen en te leren of de gebruikservaring is verbeterd. Met customer journeys en service blueprints als handvatten.


Organisatieadvies

Digitale transformatie raakt uw hele organisatie. Van communicatie en sales, via IT en klantenservice, tot HR en financiën. Digitale platforms die continu geoptimaliseerd worden aan de hand van de customer journey, laten vroeg of laat ook zien waar processen slimmer kunnen en waar samenwerken tussen afdelingen beter kan. Aan de hand van onder meer service blueprints ondersteunen organisaties bij het verbeteren van businessprocessen en het verbinden van organisatorische silo’s.


Training en coaching

Uiteindelijk wilt u niet afhankelijk worden van een bureau als Brayton House. Daarom trainen en coachen we uw medewerkers op gebieden als doelgroeponderzoek, gebruikerstests, governance en beheer, contentmanagement, en adoptie en activatie. Zo dragen uw eigen mensen de digitale transformatie van uw organisatie.


Samen met onze partners zorgen we voor:

Content

Zonder content geen digitaal platform. Daarom leveren we samen met Sabel Communicatie redactionele content (tekst, beeld, video), en ondersteunen we bij user-generated content en community building op social platforms. We inventariseren uw huidige content, beoordelen die op kwaliteit aan de hand van de digitale strategie, en adviseren over en begeleiden contentmigratie.


Development

Brayton House is technologisch agnostisch. Samen met ezCompany, TrueLime, Orangehill en triptic bedienen we opdrachtgevers met platforms als Drupal, Kentico, SharePoint en Iris Intranet. Maar we werken net zo lief met Typo3, Umbraco, Sitecore of andere systemen. We ondersteunen organisaties bij de selectie van technologie en leverancier, en begeleiden development als project- of programma-manager, scrum master of (proxy-)product owner.


Adoptie en acceptatie

Een nieuw of vernieuwd digitaal platform wordt nooit vanzelf (meer) gebruikt. Dat vraag tijd, aandacht, communicatie en activatie. Dat begint al bij het bepalen van strategie, bij het ontwerpen en ontwikkelen van het platform. Maar ook na lancering van nieuwe content of functionaliteit is er werk aan de winkel. Samen met Bind bouwen we aan communities die baat hebben bij uw digitaal platform.


Portfolio    Ons team