Diensten

Full service als het kan, lean and mean als het moet. Zo helpt Brayton House uw organisatie met uw intranet en digital workplace. We ondersteunen opdrachtgevers met strategieontwikkeling, platformselectie en aanbestedingen, contentmigratie en gebruikerstests, inrichten van governance en beheer, implementatie en adoptie en continue optimalisatie.

Opdrachtgevers    Ons team

Wat doen we?

We ondersteunen onze opdrachtgevers met:

Intranet- en digital workplace-strategie

Aan de hand van een eenvoudig, maar effectief model brengen we de behoeften van de medewerkers, het gebruik van het platform, en de visie van de organisatie bij elkaar. Op het snijpunt van deze drie perspectieven definiëren we strategie. We voeren doelgroeponderzoek uit, begeleiden visie- en strategieworkshops, creëren persona’s en employee journey’s.


Platformselectie

Brayton House is onafhankelijk. We hebben geen voorkeur voor technologie. Iris, Embrace, Plek, a&m impact, Drupal, Kentico, SharePoint, Office 365, Debble, Valo: we kunnen voor opdrachtgevers altijd het best passende technisch platform selecteren. We schrijven epics en user stories. Helpen bij het (voorbereiden van) een aanbesteding en zijn bekend met verschillende inkoopmethoden. Of we ondersteunen u met project- of programma-management.


Contentaudit en -migratie

Zonder content geen intranet of digital workplace. Daarom inventariseren we uw huidige content en beoordelen die op kwaliteit. We stellen een contentstrategie op, creëren en testen navigatiestructuur en adviseren over en begeleiden contentmigratie. En helpen redactieprocessen en -teams opzetten.


Implementatie en adoptie

Een nieuw intranet of digital workplace wordt niet vanzelf gebruikt. Dat vraag tijd, aandacht, communicatie en activatie van medewerkers. En dat begint al bij het bepalen van strategie en bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen van het platform. Maar ook na lancering van nieuwe content of functionaliteit is er werk aan de winkel. Hierbij bouwen we aan community’s die baat hebben bij uw intranet of digital workplace.


Governance en beheer

Een intranet of digital workplace is nooit af. Bij de eerste oplevering begint het echte werk. Doorlopend nieuwe en verbeterde content, functionaliteit en user experience ontwikkelen, vraagt om eigenaarschap, sturing op inhoud en proces, en stevig dagelijks beheer. We helpen opdrachtgevers een governance- en beheerorganisatie in te richten, trainen en bewaken.


Continue optimalisatie

User experience (UX) design omvat zowel ontwerp als proces. Wat vraagt uw medewerker van uw organisatie? Hoe faciliteert uw intranet dat? Wat kan beter, sneller, gemakkelijker? We testen voor medewerkers belangrijk taken, content en functionaliteit en ontwerpen nieuwe ideeën. Om vervolgens weer te testen en te leren of de digital employee experience (DEX) is verbeterd.


Partners

Samen met onze partners dragen we verder zorg voor user experience design, contentcreatie en -redactie, en community-building. Alles om uw intranet of digital workplace steeds verder te verbeteren.


Opdrachtgevers    Ons team