Wat doen we?

We ondersteunen onze opdrachtgevers met:

Digital employee experience

Digital employee experience is een holistische en strategische manier van denken over en kijken naar (digitaal) werken en samenwerken, en de impact daarvan op mensen en organisaties. #DEX biedt een raamwerk om ontwikkelingen als intranet en digital workplace te kaderen én om digitale vaardigheden van medewerkers te peilen en verbeteren. Zo staan tools en skills in een breder perspectief, beter in lijn met organisatiedoelstellingen en met de behoeften en verwachtingen van medewerkers.

Tabhita Minten en Christiaan Lustig schrijven een boek over digital employee experience. Dat komt op 1 maart 2021 uit.

Meer over het boek   Meer over #DEX

We werken voor Alliander en gemeente De Fryske Marren op het vlak van digital employee experience.


Strategie

Aan de hand van een beproefd model brengen we organisatievisie, behoeften van medewerkers, en (on)mogelijkheden van technologie én van de fysieke werkplek bij elkaar. Op het snijpunt van deze vier perspectieven vinden we de ingrediënten voor de strategie. Die strategie voor intranet, digital workplace en digital employee experience (#DEX). Die ontwikkelen we in co-creatie met de opdrachtgever.

Recent werkten we aan intranet- en digital workplace-strategie voor DLL, het Jessa Ziekenhuis en NCI Agency.


Digitale vaardigheden

In digital employee experience hebben de behoeften, werkomgeving en digitale vaardigheden van medewerkers een belangrijke plaats. Wat hebben mensen nodig om hun werk te kunnen doen? Hoe staat het met communicatie- en informatievaardigheden? En hoe krijgen zij hun digitale skills op een hoger niveau? We ontwikkelen hiervoor in co-creatie persona’s en employee journeys, en trainen en coachen medewerkers op het gebied van digitaal werken, communiceren en samenwerken.

We werken voor onder meer Alliander op het vlak van digital employee experience.


Onafhankelijke platformaanbeveling

Brayton House is onafhankelijk. We hebben geen voorkeur voor technologie. Een landschap van elkaar aanvullende tools, een kant-en-klare cloudapplicatie of een maatwerkoplossing: we kunnen voor opdrachtgevers altijd het best passende technisch palet selecteren. We schrijven epics en user stories. We helpen bij (het voorbereiden van) een aanbesteding en zijn bekend met verschillende inkoopmethoden.

We ondersteunden het Jessa Ziekenhuis, DLL en Landal GreenParks met hun technologiekeuze.


Inkoop en aanbesteding

Strategie en platformaanbeveling helpen u een heel eind op weg. Maar hoe kiest u nu de juiste oplossing én leverancier voor het intranet of de digital workplace? We helpen om een inkoop- of aanbestedingstraject voor te bereiden en begeleiden, en beoordelen samen met u de presentaties, offertes en demo’s van potentiële leveranciers. Zo maakt u uiteindelijk de beste keuze voor uw strategie én uw organisatie.

We helpen het gemeente De Fryske Marren, Wellant-CITAVERDE-Helicon en NWO met hun inkoop- en aanbestedingstraject.


Content

Zonder content geen intranet of digital workplace. Daarom inventariseren en beoordelen we de content op uw huidige omgeving op kwaliteit. We stellen een contentstrategie op, ontwerpen en testen een navigatiestructuur, en adviseren over en begeleiden een contentmigratie. Ook helpen we redactieprocessen en -teams opzetten en trainen.

We ondersteunen De Zorggroep en het Jessa Ziekenhuis op het vlak van contentstrategie, -audit en -migratie.


Implementatie en adoptie

Een nieuw intranet of digital workplace wordt niet vanzelf gebruikt. Dat vraag tijd, aandacht, communicatie, en activatie van medewerkers. Dat begint al bij het bepalen van strategie en de keuze voor een platform. Maar ook na lancering van nieuwe functionaliteit blijft er werk aan de winkel. En we helpen medewerkers meer en betere digitale vaardigheden op te doen, wat het gebruik van digitale werkomgevingen ten goede komt.

Recent werkten we voor Wageningen University & Research en gemeente Gooise Meren bij implementatie en adoptie.


DigitaalwerkScan

Hoe werken mensen digitaal met elkaar samen? Hoe werken ze vanuit huis, zowel ‘normaal’ als nu tijdens de coronacrisis? Welke tools gebruiken ze? Wat gaat goed en wat niet? En welke digitale vaardigheden hebben ze of waarin zouden ze extra getraind kunnen worden? Om het antwoord op deze en andere vragen te vinden, hebben we samen met Thuiswerkhulp en enkele opdrachtgevers de ThuiswerkScan/DigitaalwerkScan bedacht.

We werken met verschillende van onze relaties op het vlak van digitaal (thuis)werken.


Governance en beheer

Digital employee experience kan altijd beter. En een intranet of digital workplace is nooit af. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. Doorlopend nieuwe en verbeterde content en functionaliteit ontwikkelen en de #DEX steeds verder verbeteren, vraagt om eigenaarschap. Om sturing op inhoud en proces, en stevig dagelijks beheer. We helpen dan ook om dit in te richten en bewaken.

We adviseren onder meer DLL, het Jessa Ziekenhuis en NCI Agency over governance en beheer.


Continue optimalisatie

User experience (UX) design omvat zowel ontwerp als proces. Wat vraagt uw medewerker van uw organisatie? Hoe faciliteert uw intranet dat? Wat kan beter, sneller, gemakkelijker? We testen voor medewerkers belangrijk taken, content en functionaliteit en ontwerpen nieuwe ideeën. Om vervolgens weer te testen en te leren of de digital employee experience (#DEX) is verbeterd.

We werken onder meer voor Alliander aan continue optimalisatie van de digital workplace.


Opdrachtgevers    Over ons