Raamwerk voor digital workplace en intranet

Mensen gebruiken doorgaans ten minste twee apparaten voor hun digitale werk: een pc of laptop en een smartphone. Maar ze gebruiken ook talloze verschillende applicaties voor hun werk. De versnippering over verschillende systemen en apparaten maakt vindbaarheid van personen en informatie helaas moeilijker. Vaak weten mensen niet wat ze waar moeten doen. Bovendien hebben ze regelmatig verschillende applicaties voor dezelfde taak.

Deze versnippering zorgt voor onduidelijkheid over wat de ‘enterprise front door’ is of zou moeten zijn. Het aloude intranet biedt hier soelaas, want juist een evoluerend intranet kan de voordeur zijn voor de bredere digitale werkomgeving. Het helpt om in de digital workplace onderscheid te maken tussen stabiele primaire en secundaire werkprocessen enerzijds en evoluerende rijke samenwerking en ad-hoc interactie anderzijds.

De Britse digital workplace-specialist Sam Marshall maakte daar een kwadrant bij:

Kwadrant met op de x-as stabiel en evoluerend en de y-as eenvoudig en complex, resulterend in de kwadranten primaire processen, secundaire processen, rijke samenwerking en ad-hoc interactie

Je ziet op deze manier dat een heel scala aan applicaties en omgevingen samen de digital workplace vormen. De “digital workplace is een concept, geen product”, schreef Marshall een tijd geleden al. Het intranet kan in deze situatie fungeren als:

  • Enterprise front door voor (de rest van) de digital workplace.
  • Verzamelplaats voor taken en notificaties uit andere applicaties.
  • (Gebruiksvriendelijke) ontsluiting van enterprise search.
  • Plaats waar zaken uit legacy-systemen samen komen (microservices).