Voor wie werken we?

Brayton House werkt voor onder meer:


Het Jessa Ziekenhuis is met bijna 1.000 bedden verspreid over vier campussen, zo’n 380 artsen en ruim 3.100 medewerkers, een van de 5 grootste niet-universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen, en de grootste werkgever in Belgisch Limburg.

Brayton House ondersteunt Jessa bij doelgroeponderzoek, strategiebepaling en platformselectie voor zowel een nieuw intranet/digital workplace voor de artsen, verpleegkundigen en overige medewerkers van het ziekenhuis, als ook een nieuwe webomgeving voor patiënten, bezoekers en andere zorgprofessionals.


Alliander_L01_2600_RGB_FC_0

Alliander is een van de grootste energienetwerkbedrijven van Nederland en verzorgt de distributie van energie voor ruim 5,5 miljoen klanten. Het bedrijf vervult deze wettelijke taak met zo’n 7.000 medewerkers en bedient een derde van het land.

Brayton House helpt Alliander bij de voortdurende ontwikkeling van het intranet tot digital workplace, om zo de digital employee experience (DEX) steeds verder te verbeteren. Dit doen we onder meer via doelgroeponderzoek, persona’s en employee journeys.


NCI Agency (NATO Communications and Information Agency) is het onderdeel van de NAVO dat onder meer communicatieverbindingen en -netwerken ontwikkelt en beheert, en zo operaties en missies van de NAVO ondersteunt.

Brayton House helpt verschillende onderdelen van NCI Agency, waaronder Air and Missile Defence Command and Control, op het vlak van interne communicatie, dienstverlening en samenwerking via hun verschillende intranetten. Dit doen we in de vorm van visie- en strategieworkshops, gebruiksonderzoeken, ontwerp en advies.


Wageningen University & Research (WUR) is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. WUR doet wereldwijd onderzoek naar problemen in de kerngebieden voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, en leefstijl en levensomstandigheden.

Brayton House ondersteunde WUR als projectmanager (Prince II) bij de ontwikkeling van een gepersonaliseerd intranet voor alle medewerkers, van business case tot aanbesteding en van ontwikkeling (scrum) tot volledige implementatie.

Nu helpt Brayton House WUR bij het analyseren en ontwerpen van customer journeys met als resultaat meer en dieper inzicht in de stappen die student, docent en onderzoeker zetten in hun reis, welke processen en systemen zij daarbij gebruiken, enzovoort. Op basis hiervan werkt WUR aan betere student en employee experience.


DLL, een dochter van de Rabobank, biedt financieringsoplossingen in onder meer agri, food, gezondheidszorg, bouw en transport. De circa 6.000 medewerkers bedienen klanten vanuit meer dan 30 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië.

Brayton House ondersteunt DLL bij het vernieuwen van het intranet en de medewerkers-app tot één nieuw platform dat toegang biedt tot verschillende onderdelen van de digital workplace. Dat doen we in de vorm van workshops en door de behoeften van medewerkers boven tafel te krijgen.


landal-logo-300

Landal GreenParks verwelkomt elk jaar zo’n 2,5 miljoen gasten in ruim 85 vakantieparken in 9 verschillende landen. De dynamiek die daar bij hoort, stelt Landal voor verschillende uitdagingen, waaronder communicatie met en bedienen van de ca. 3.000 medewerkers.

Brayton House hielp Landal om het huidige intranet uit te breiden tot een digital workplace die medewerkers kunnen gebruiken voor hun dagelijks werk. Of ze nu gasten bedienen in een winkel of restaurant op een van de parken, of werken op een van de kantoren.

Dat deden we door behoeften en wensen van medewerkers in kaart te brengen en af te zetten tegen de visie van Landal op online communicatie en samenwerking. Zo ontwikkelden we een digitale strategie en roadmap voor de komende jaren.


EUR_logo.png

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit van denkers en doeners, met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in onderwijs en onderzoek. Focus ligt op gezondheid, duurzame economische groei, organisatie van bedrijven en maatschappij, en cultuur en media.

Brayton House ondersteunde de EUR bij het optimaliseren van intranet MyEUR voor zowel medewerkers als studenten. Dat deden we door te helpen de visie op de digital workplace aan te scherpen, vragen en behoeften van medewerkers en studenten in kaart te brengen, en op basis daarvan een strategie uit te stippelen waarmee de universiteit MyEUR de komende jaren steeds verder kan ontwikkelen.


De gemeente Den Haag is met circa 540.000 inwoners de derde grootste stad van Nederland en daarnaast natuurlijk regerings- en hofstad. Zo’n 7.500 medewerkers bedienen de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers op het vlak van wonen, werk en inkomen, sport en vrije tijd, toerisme, enzovoort.

De adviseurs van Brayton House ondersteunden de gemeente in 2013-2014 al eens met visie, strategie en een governance- en beheerstructuur voor het (toen nieuwe) intranet. Sindsdien is de wereld veranderd, is de gemeente mee veranderd en zijn ook de wensen en behoeften van medewerkers en stakeholders veranderd.

Brayton House bracht voor Den Haag in kaart hoe de verschillende belanghebbenden — communicatie, ICT, HR, enzovoort — beheer en eigenaarschap van het intranet ervaren en op welke manier dat de komende jaren (nog) beter kan.


Logo De Fryske Marren 300px.png

Gemeente De Fryske Marren werkt voor de ruim 51.000 inwoners van 51 plaatsen en kernen, waaronder Balk, Joure en Lemmer, en een van de Friese elf steden: Sloten.

Samen met Bind helpen we de gemeente met het ontwikkelen van een nieuw intranet/digital workplace voor de ruim 600 medewerkers. Dit doen we door hun behoeften te achterhalen, een strategie te bepalen voor zowel interne digitale dienstverlening als community-ontwikkeling, en hiervoor een geschikt platform te helpen selecteren.


Prijswinnende intranetten

 • Een van onze adviseurs werkte voor Espria aan een strategisch fundament voor een nieuw intranet en digital workplace voor de ruim 18.000 medewerkers van deze zorgorganisatie. Na platformselectie, een periode van ontwerp en ontwikkeling door OneShoe, lancering en een adoptieproces, won het nieuwe intranet de Digital Impact Best Intranet Award 2018.
 • Sinds 2014 werken we al voor Alliander aan het doorlopend verbeteren van de digital employee experience (DEX). Daarvoor ontving Alliander op het Congres Intranet & Digital Workplace de Intranet Value Award 2017. Het bedrijf kon van de gegadigden het best aantonen hoe intranet daadwerkelijk waarde biedt aan medewerkers en organisatie.
 • Een van onze adviseurs werkte voor Translink aan een strategisch fundament voor een nieuw intranet deze dienstverlener achter de ov-chipkaart. Met toenmalige collega’s maakte hij het functioneel en grafisch ontwerp, om vervolgens in samenwerking met TrueLime de ontwikkeling en lancering te verzorgen. Resultaat was de prijs Kentico Intranet of the Year 2014.

Andere organisaties waar de adviseurs van Brayton House voor werk(t)en:

 • Antonius Zorggroep, Sneek
 • Barco, Kortrijk (B)
 • Servicecentrum Drechtsteden, Dordrecht
 • Eindhoven University of Technology
 • ErasmusMC, Rotterdam
 • Espria, Beilen, Purmerend
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Lansingerland
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Venlo
 • Julius Centrum, UMC Utrecht
 • Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen (B)
 • Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Utrecht
 • Koninklijke Visio, Huizen
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag
 • Nationale Politie, Utrecht
 • NATO Communication & Information Agency, Brussel (B), Den Haag
 • Nederlandse Spoorwegen, Utrecht
 • Nederlandse Zorgautoriteit, Utrecht
 • ORMIT, De Bilt, Brussel (B)
 • Provincie Noord-Holland, Haarlem
 • Provincie Utrecht
 • Raet, Amersfoort
 • Reclassering Nederland, Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht
 • Staatsbosbeheer, Amersfoort
 • Translink, Amersfoort
 • Universiteit Utrecht
 • UMC Utrecht
 • Umicore, Brussel (B)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Den Haag
 • Wooninc, Eindhoven

Over ons    Diensten