Hoe kom je erachter wat de behoeften van je medewerkers zijn voor een (sociaal) platform dat mensen nog niet kennen? Brayton House’ aanpak omvatte een grondig traject gebaseerd op de wil om écht te achterhalen wat gebruikers willen. Resultaat: concrete persona’s en employee journeys die de basis legden voor het inmiddels prijswinnende intranet van Alliander.

Natasja Lenferink, intranetmanager

Onze organisatie stond voor een groot vraagstuk rondom het op orde krijgen van de website. Christiaan adviseerde over een andere kijk op het aanbieden van digitale informatie. Zijn gedegen kennis van digitalisering en dienstverlening en vertaling naar werkbare concepten hielpen daarbij. Christiaans verhalen zijn doordacht en getuigen van visie op digitaliseringsvraagstukken.

Petra van Santen, manager digitaal

Christiaan hielp Visio bij de ontwikkeling van de digitale communicatiestrategie, onder meer door behoeften van klanten — slechtziende en blinde mensen — in kaart te brengen en te koppelen aan onze doelstellingen. Resultaten is dat medewerkers en organisatie communicatiever zijn, en klanten meer vragen stellen via digitale platforms.

Regien de Boer, manager communicatie

“Christiaan heeft de gemeente Venlo geholpen om de doelen van de organisatie en de behoeften van de medewerkers te vertalen naar de keuze voor en beoogde inrichting van een intranetplatform voor interne kennisdeling, samenwerking en informatievoorziening.”

Ruud Willemsen, manager digitaal