Onze organisatie stond voor een groot vraagstuk rondom het op orde krijgen van de website. Christiaan adviseerde over een andere kijk op het aanbieden van digitale informatie. Zijn gedegen kennis van digitalisering en dienstverlening en vertaling naar werkbare concepten hielpen daarbij. Christiaans verhalen zijn doordacht en getuigen van visie op digitaliseringsvraagstukken.

― Petra van Santen, manager digitaal