Christiaan hielp Visio bij de ontwikkeling van de digitale communicatiestrategie, onder meer door behoeften van klanten — slechtziende en blinde mensen — in kaart te brengen en te koppelen aan onze doelstellingen. Resultaten is dat medewerkers en organisatie communicatiever zijn, en klanten meer vragen stellen via digitale platforms.

― Regien de Boer, manager communicatie