“Christiaan heeft de gemeente Venlo geholpen om de doelen van de organisatie en de behoeften van de medewerkers te vertalen naar de keuze voor en beoogde inrichting van een intranetplatform voor interne kennisdeling, samenwerking en informatievoorziening.”

― Ruud Willemsen, manager digitaal