Visie en missie

Een op de vier mensen twijfelt aan het nut van hun werk. Slechts 11% van de Nederlanders en Belgen is betrokken bij hun werk; de rest is niet aangehaakt of zelfs ronduit negatief. Ze voelen zich niet gewaardeerd, krijgen onvoldoende kans zich te ontwikkelen en verdwalen in de overload aan informatie en applicaties. Bovendien hebben mensen onvoldoende vaardigheden om goed digitaal (samen) te werken. Onze missie is om organisaties hier bij te helpen en hun digital employee experience (#DEX) te verbeteren. Met betere digitale tools én skills als resultaat. Zo zorgen we voor een meer human workplace.

Over ons    Diensten

Visie

Zo’n 8% van werknemers wereldwijd vindt hun baan maatschappelijk zinloos en nog eens 17% twijfelt aan het nut van hun werk (Dur, Van Lent, 2018). Van alle mensen in Nederland en België is gemiddeld maar 11% betrokken bij hun werk. Liefst 74% is niet betrokken bij werk en organisatie; de overige 15% is afgehaakt, wrokkig en ongelukkig, en laat dat soms ook merken.

De oorzaken hiervan zijn onder meer:

  • Mensen weten zich niet gezien, niet gewaardeerd, en niet in hun behoeften voorzien, krijgen onvoldoende aandacht of kans zich te ontwikkelen (Gallup).
  • Werk gebeurt vooral binnen silo’s, en organisaties werken in dit digitale tijdperk nog steeds volgens analoge processen.
  • Werk is veel gedoe: een overload aan informatie, versnipperd opgeslagen in een landschap aan applicaties, en niet goed beheerd.
  • 50% van de Nederlanders en 66% van de Belgen hebben onvoldoende vaardigheden voor digitaal (samen)werken. (CBS, 2020).

Dit vinden we zonde van de mogelijkheden van mensen en van hun motivatie, arbeidsvreugde en welzijn. Bovendien is het van invloed op de bottom line van organisaties: betrokken medewerkers zijn minder vaak ziek en blijven langer in dienst, zijn productiever en zorgen voor hogere klanttevredenheid en winst (Gallup, 2017).

Dit vraagt een paar dingen van organisaties:

  1. Dat leidinggevenden meer échte aandacht hebben voor hun medewerkers, hun situatie, problemen en twijfels. En dat zij meer vertrouwen hebben in de kennis en ervaring van hun mensen en hun meer autonomie geven om die in te zetten.
  2. Dat medewerkers de middelen hebben die hen helpen om hun werk te doen, zodat hun dagelijkse (werk)ervaring hen blijft motiveren (Gallup). En dat zij kunnen leren hoe ze beter digitaal (samen) kunnen werken (CBS).

Missie

Het is Brayton House’ missie om organisaties hier bij te helpen. We ondersteunen hen bij het kiezen van de juiste digitale middelen, en bij het verbeteren van digitale vaardigheden van hun medewerkers.

Zo helpen we hun digital employee experience (#DEX) continu verbeteren. Dat doen we op basis van écht begrip van medewerkers en hun behoeften (empathy), en observatie van hun gedrag op digitale werkomgevingen (evidence).

Resultaat? Betere digitale tools én digitale skills. Efficiëntere en effectievere interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking. Maar ook: lager verzuim en verloop, en hogere betrokkenheid, productiviteit en klanttevredenheid (Gallup).

En vooral: gelukkiger medewerkers die meer tijd hebben voor hun echte werk: klanten, patiënten, studenten, huurders, donateurs of gasten bedienen. Zo zorgt de digital workplace voor een meer human workplace.


Over ons    Diensten